fespa

Stema Specialtryck AB investerar i Elitron

När Stema Specialtryck i Borås behövde öka sin produktivitet föll valet på Elitrons nya skärsystem. För en optimal hantering av deras produktion krävdes två system med automation där de tekniska lösningar Convertec presenterade från sin leverantör Elitron lyckades uppfylla alla kriterier.