Omega fleyeVision

100% inspektionssystem som garanterar perfekta resultat.

FleyeVision är ett eget utvecklat kamerasystem som A B Graphic har anpassat till deras egna efterbehandlingsmaskiner, vilket innebär att hela produktionsprocessen fungerar smidigt och problemfritt. Med fleyeVision, garanteras både hög precision och pålitlighet. Andra tillverkare är istället beroende av inspektionsutrustning från en tredje part.  

Med hjälp av dess snabbhet, precision och helautomatisering, kan fleyeVision konfigureras och anpassas till att möta just dina inspektionskrav. Utöver förmågan att kontrollera efter repor och text- eller bokstavsavvikelser, kan den även upptäcka registerfel och färgadeviationer.

Det är dessutom möjligt att installera moduler för att möta dina specifika behov.

Med hjälp av ”fleyeVision Workflow Manager” (se video nedan) kan du dessutom upptäcka och registrera fel under själva tryck- eller konverteringsprocessen, som i efterhand kan korrigeras längre ner vid upprullaren. Den kan höja processhastigheter, undvika avfall, garantera 100% precision och eliminera behovet för en sekundärt inspektionssystem vid upprullaren.


broschyr