Mark Andy Digital Plus

En modulär digital inkjet-lösning för rotativ screen

Med Digital Plus programmet kan man nyttja fördelarna av digital tryckteknologi utan att behöva investera i en helt ny tryckpress. Mark Andy's Digital Plus kan eftermonteras på existerande tryckpressar och bidrar med ett komplett digitalt workflow.

  • CMYK inkjet printmodul
  • Single-pass kapabilitet
  • Inga klick-kostnader
  • Tryckhastigheter upp till 84 m/min med 1600 x 1375 dpi.
  • Utmärkt för korta serier eller akutjobb
  • Använder sig av existerande verktyg
  • Färg och förbrukningsartiklar tillgängliga genom 'Mark Andy Print Products'


broschyr