Mark Andy QCDC (Quick Change Die Cut)

Stansstationdesign med fokus på ergonomi, produktivitet och lönsamhet

Mark Andy QCDC-teknologin bygger på en stansstationsdesign som reducerar flaskhalsar som skapats av långa bytestider och långsamma stanshastigheter. Den unika kassett- och vagnkombinationen tillåter operatören att montera stansen off-line för att sedan på ett enkelt sätt placera stansen i tryckpressen utan att behöva använda lyftvinsch.

QCDC, som är tillgänglig i både rotativa och semi-rotativa Performance Series-applikationer, fokuserar på ergonomi, produktivitet och lönsamhet. Implementation av QCDC resulterar i:

  • Snabbare stansbyten - så kort tid som 30 sekunder!
  • Ergonomiska fördelar för operatören - Inga tunga lyft eller behov av lyftvinsch
  • Längre stanslivslängd - Minskade stansslitage och skador från komplicerade montering och avmonteringsprocesser
  • Höghastighets stansning som macthar Performance Series tryckhastigheter.
  • Mer precis och konsekvent stansning