Mark Andy ProLED

UV LED Flexo

I över 30 år har UV-teknologi levererat högkvalitetshärdning i flexotryckpressar. Tyvärr så har traditionella kvicksilverlampor inte utvecklats i samma takt som krav på lönsamhet, produktivitet och effektivitet har ökat.

UV LED härdning som tidigare ansetts vara en framtidsteknologi finns idag i form av Mark Andy ProLED.

ProlED levererar en effektivare, flexiblare, mer produktiv och en mycket miljövänligare härdning gentemot tradietionell UV-härdning.

Tekniken kan levereras i samtliga av Mark Andy's Performance Series pressar.