Vilka är Convertec?

Convertec Graphic Technics AB bildades 1987 och har mer än 25 års erfarenhet av att marknadsföra och sälja tryck- och konverteringsmaskiner och utrustning till den nordiska förpackningsindustrin. Varje år säljer vi ett stort antal större maskinlösningar förutom kringutrustning och förbrukningsartiklar.

Våra kunder finns främst inom den flexibla förpackningsindustrin, etikettindustrin samt inom kartonnage och wellpapp. Vi representerar världsledande leverantörer som bl. a. Mark Andy, A B Graphic, Stork Prints, Uteco, Iberica, Rabolini, Vega m.m.

Hur arbetar vi?

Som agenter företräder vi leverantören i vår marknad och Er som kund för leverantören. Under åren har ett brett internationellt kontaktnät utvecklats som kan konsulteras vid behov. All information från Er som kund hanteras givetvis konfidentiellt.

Vi hjälper dig från start till slut och därefter – Ända från dess att du bestämt dig för ett möte, till att utvärdera maskinerna, genomgå förhandlingar och fram till leveransen och att utrustningen står på plats hos dig installerad och klar. Även i efterföljande service och underhåll av maskinen och kompletterande utbildningar är en stor del av vårt åtagande. Förklara för oss vad Era behov och era krav är så arbetar vi oss fram till den lösning som är bäst för Er. Inte helt sällan kommer vi gemensamt fram till en lösning som är både mer praktisk, ekonomiskt gångbar samt tekniskt enklare.

Back to Top